Ilość obiektów w bazie danych: 3314

Regulamin Portalu Turystycznego „Kierunek Polska”


Właścicielem Portalu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
01-445 Warszawa, ul.Erazma Ciołka 13.

Portal daje możliwość zamieszczania obiektów oraz wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej identyfikacji obiektu..

Portal umożliwia zamieszczania na mapach google znacznika z lokalizacją obiektu..

Portal udostępnia swoim użytkownikom forum oraz możliwość wystawiania ocen i komentarzy konkretnym obiektom lub imprezom znajdującym się w bazie portalu..

Zamieszczanie nowych obiektów wymaga rejestracji..

Rejestracja w portalu jest darmowa..

Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych portal „Kierunek Polska” dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania portalu, zgodnie z ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882)..

Portal „Kierunek Polska” zobowiązuje się, że dane osobowe, które Użytkownicy pozostawiają na stronie, nie zostaną udostępnione osobom trzecim..

Dane osobowe zawarte w bazie Portalu nie podlegają wymianie handlowej i nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych..

Nie wolno w żaden sposób wykorzystywać, kopiować i rozpowszechniać zamieszczonych w portalu treści i zdjęć bez zgody osoby, która je zamieściła..

Portal „Kierunek Polska” nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści zamieszczane na kartach obiektów..

Na portalu nie wolno zamieszczać żadnych treści::

  • pornograficznych
  • łamiących prawo autorskie
  • propagujących faszyzm
  • propagujących przemoc i nienawiść
  • propagujących zażywanie narkotyków
  • obrażających symbole religijne
  • obradzających lub znieważających symbole państwowe
  • materiałów propagandowych (politycznych, religijnych)
  • niezgodnych z Polskim prawem